O konferenci

Mezinárodní konferenční setkání Franchise Day Prague se za posledních deset let stalo nepřehlédnutelnou a prestižní událostí roku a důležitým místem pro představení a zviditelnění se všech, kteří mají v oblasti síťového podnikání co nabídnout a říci.

V jednom dni kombinujeme konferenční vystoupení jednotlivých značek s prezentačními miniexpozicemi a intenzivním networkingem. Poskytujeme prostor pro setkání s vrcholnými decisionmakery z oborů využívajících franšízing, dáváme příležitost zviditelnit se v domácím i mezinárodním prostředí, umožňujeme oslovit nové partnery a upevnit vztahy se stávajícími.

Konferenční přehlídka Franchise Day Prague je přehlídkou chytrých, úspěšných a originálních značek, podnikatelských nápadů, zajímavých a nových myšlenek, zkušeností, know-how, rad a inspirativních podnětů.

Nabízíme aktuální a užitečné informace o možnostech „podnikání pod cizí značkou“, představujeme osvědčené i nové podnikatelské formule a nápady, produkty a technologie či formy prodeje, novinky z oblasti marketingu. Předchozí ročníky představily celou řadu domácích i zahraničních franšízingových značek.


Jedinečnost konferenční přehlídky Franchise Day Prague spočívá v šíři i hloubce záběru přesahujícím běžné franšízingové prodejní výstavy. Nabízíme komplexní pojetí „Franchisingu v detailech i v souvislostech“ a seznamujeme s novými nebo zajímavými trendy, které hýbou franšízingem, síťováním a retailem.

Na této události roku se potkávají:

 • podnikatelé a investoři, manažeři a živnostníci mající zájem o získání franšízové licence - národní (master) nebo lokální
 • zájemci o získání obecných informací o franšízingu
 • představitelé zahraničních a domácích franšízových společností a sítí
 • poskytovatelé služeb, systémů a technologií podporujících franšízing.

Na Franchise Day Prague jako návštěvníci přicházejí podnikatelé, živnostníci, manažeři a investoři, kteří hledají novou podnikatelskou příležitost a zvažují možnost stát se celostátním, regionálním nebo místním franšízovým partnerem určité značky.
Obvykle hledají novou podnikatelskou příležitost, šanci jak podnikat s pomocí osvědčeného obchodního know-how, silné a zavedené značky a efektivní podpory zkušeného partnera.

Na Franchise Day Prague se prezentují zástupci českých a mezinárodních (často amerických) franšízingových společností, kteří nabízejí franšízingové master-licence (z možností a závazkem rozvíjet obchodní území a trh v České republice) nebo individální franšízingové licence pro lokální trhy.

Silnou kategorii této mezinárodní přehlídky tvoří "služby pro franšízing“ - sektor poskytovatelů služeb, systémů a technologií, které disponují jedinečnými a cennými znalostmi, informacemi a know-how a které franšízingovým společnostem a jejich licenčním partnerům umožňují dosahovat profesionální kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Patří mezi ně např. poradenské a právnické kanceláře, franšízingoví poradci, výzkumné a marketingové agentury, personální a vzdělávací agentury, digitální společnosti nebo manažeři nákupních center a pronajímatelé komerčních realit. V poslední době to jsou odborníci na informační a komunikační technologie, na on-line marketing, na mobilní marketink a mobilní aplikace.

"Služby pro franšízing“ jsou v každé zemi důležitou podmínkou úspěšného rozvoje „franšízového byznysu“. Jejich rozsah a úroveň je pro mezinárodní franšízingové společnosti důležitým indikátorem úrovně místního prostředí a spolurozhoduje o ochotě zahraničních značek vstoupit na konkrétní cílový trh.

Předchozí ročníky

Franchise Day Prague 2018 navazuje na předchozí ročníky, které dohromady představily více než 150 značek. Můžete si prohlédnout předchozí ročník kliknutím na logo Franchise Day Prague PRO FUTURO.

 • ADMEZ Logo
 • Logo AmRest
 • Logo 4brandsAmRest
 • Logo BB
 • Logo Bidfood
 • Bcc Logo
 • Logo Bernardpivo 300
 • Logo Burger
 • CAPTAIN CANDY Logo
 • CENTERS DATA Logo
 • Costa
 • Cushman
 • Ceska Sitovka
 • Logo CIFRA 300
 • MS Logo
 • Logo DeptIntTrade 300
 • Logo Dobra Cajovna
 • Logo Franchise Club
 • Logo FranKey
 • Logo Fruitisimo
 • HARLEY Logo
 • Logo Home Office
 • Logo Hooters
 • Logo Chleba
 • Logo MI IIR
 • Logo Jansen Display
 • JLV Logo
 • Logo KFC
 • KOFOLA Logo
 • Lagardere
 • Logo Liftago
 • Logo Manpowergroup 300
 • Logo Masters
 • Logo Minit
 • MrBarkers
 • Logo Nespresso
 • Logo Nielsen
 • Logo O2
 • OKSYSTEM Logo
 • Logo La Panna
 • Paul
 • Logo Pizza Company
 • Logo Pizza Hut
 • POPAI Logo
 • Logo Raai
 • Logo REMAX
 • RELAY
 • SOCR New Logo
 • Log Milci Aje
 • Startup Grind
 • Logo Starbucks
 • The Chamber
 • Logo Virtuoso
 • Logo Zasilkovna.cz 300x300px
 • Logo ZCH
 • Logo Zlomek A Vvra