Základní informace

Hlavní témata

Efektivní systémy podpory a řízení vztahů s franšízanty

Pomůžeme lépe porozumět vztahům ve franšízingu a poradíme, jak co nejlépe využít a nasměrovat silnou stránku franšízingu – energii nadšení, individuální talent a vlastnosti franšízantů k rozvoji podnikání franšízového řetězce.

Objasníme, jak a v čem se během posledních deseti let franšízanti změnili a představíme nové druhy. Uvedeme, jak se postupně mění hodnoty, dlouhodobost a soběstačnost franšízantů; jak se postavení franšízantů ve vztahu ke svým franšízorům emancipuje ve smyslu „win-win“ a jak se mění vzájemné rozdělení rolí, odpovědností, nákladů a zisků.  A jak tomuto trendu odpovídá obsah franšízových balíčků i dikce franšízových smluv.

Poradíme, na jakých zásadách lze dlouhodobě udržovat silný vztah franšízor–franšízant a vysvětlíme význam a povahu řízení a vybalancovávání vztahů s franšízanty (Franchisee Relationship Management, FRM). Popíšeme, jakými typickými vývojovými stádii podnikatelské „manželství“ seniorního a juniorního partnera obvykle prochází, připomeneme nejčastější příčiny krizí a rozchodů a typické chyby nezkušených franšízorů.

Objasníme, v čem se dnešní franšízanti liší navzájem, proč se jednotlivé skupiny rozhodují pro podnikání ve svazku podobném „manželství“, co je žene kupředu i co naopak jejich nadšení a loajalitu tlumí.   

Představíme v praxi osvědčené strategie a firemní kultury franšízorů, jejich poplatkové politiky, systémy a programy interní komunikace, které jim pomáhají zvyšovat motivaci jejich franšízantů a měřit výsledky tohoto snažení.

Zmíníme, jak franšízoři svoje franšízanty stimulují a podporují v tom, aby přispěli k rozvoji podnikání franšízového řetězce, díky využití jejich individuálního talentu a vlastností.

Předvedeme několik formátů a mechanismů umožňující franšízantům participovat na rozvoji a úspěšnosti „své“ sítě.

Změny a novinky v obchodě poháněné novými technologiemi

Připomeneme stav a trendy maloobchodního sektoru, který se neustále vyvíjí díky rozvoji a zavádění nových technologií (big data a datové mapy, autonomní vozidla a drony, rozšířená a virtuální realita, nové materiály a 3D tisk, internet věcí, robotika, umělá inteligence).

Přiblížíme proměnu tradičních obchodních modelů (včetně franšízingu), která přinesla zásadní změny spojené s on-line i off-line nakupováním, včetně doručování a placení, to vše s cílem zkvalitnit poskytování služeb zákazníkům. Nároky zákazníků se neustále zvyšují a mění se definice zákaznické zkušenosti.

Představíme praktické příklady využití big data a datové analytiky v marketingu a nové metody přesného cílení na nové zákazníky nebo na zaměstnance.

Na příkladech ukážeme, jak digitalizace franšízingového modelu přinesla výrazné změny dosud běžných měřítek expanzivnosti obchodních konceptů: rychlosti, množství a geografického rozmístění obchodních jednotek.

Připomeneme , jak se nové technologie promítají do služeb a podpory poskytované franšízantům: předávání know-how a školení, zavádění změn a inovací nebo kontrola kvality.

Ukážeme, jak se díky zavádění nových technologií mění mj. charakter komunikace se zákazníky, zaměstnanci nebo franšízovými partnery a jak a čím se retaileři snaží kompenzovat snížení osobního kontaktu.


Výhody a výzvy provozování více značek současně – multibranding

Ukážeme, jak lze efektivně a synergicky využít ekonomickou sílu, systém a rozsah podnikání velké korporace – franšízora. 

Představíme několik velkých multibrandingových operátorů (super-operátorů, super-franšízorů, „stájí značek“) provozujících na českém i mezinárodním trhu více značek/konceptů – vlastních či franšízových.

Zmíníme řadu kvalitativních a kvantitativních výhod, užitků a synergií, které soustředění více značek přináší jak super-operátorovi samotnému, jeho jednotlivým značkám a jejich zákazníkům i trhu, jako celku.

Všimneme si také předností i omezení modelu multibrandingu z pohledu provozovatele více značek – vlastních i franšízových.

Vyslechneme si pohled franšízanta, který provozuje současně více licencí a značek od různých poskytovatelů. Naznačíme prognózy možného dopadů multibrandingu na začínající a samostatné značky na trhu.

Novinky a trendy v gastronomických a retailových konceptech

Představíme nejnovější marketingové výzkumy a expertní hodnocení podávající přehled o současných domácích i světových trendech maloobchodních a gastronomických konceptů.

Ukážeme, jak „chytré firmy“ pomalu mění klasické modely nakupování v tradičních oborech maloobchodu i sektoru ho-re-ka a jak se do nabídky stále více promítají požadavky na novou zákaznickou zkušenost (více personalizované nabídky, vzrušující a zábavné atmosféry při nakupování a všestranné služby včetně dodávky až do domu). A jak se v sektoru  gastro projevují požadavky na zdravý životní styl, kvalitu, původ a čerstvost surovin a originální chuťové variace.  

Jak si vedou v oblibě různé typy restauračních zařízení: klasické, fast-casual a fastfood , bistra a jak restaurace?

Jsou Češi v jídle a stravování stále konzervativní a málo ochotní experimentovat?

Na základě, čeho si Češi vybírají místo a typ podniku veřejné stravování a kolik jsou zde ochotni utratit?

Které typy kuchyní a jídel jsou dnes trendy a které typy potraviny jsou zákazníky nejvíce žádané?

Jak si vedou na jídelním lístku superpotraviny nebo lokální a farmářské produkty a přímí dodavatelé?

Podrobně představíme zkušenosti několik nových mezinárodně úspěšných   franšízových restauračních konceptů a značek, které nedávno vstoupily na český trh, adaptovaly se na nové trendy a mají apetit se dále rozrůstat.

O konferenci a jejím zaměření

Franchise Day je každoroční inspirativní setkání lidí s podnikatelskými zájmy v oblasti  franšízingu a příbuzných obchodních modelech založených na značce a sdílení know-how.

Za posledních 10 let se toto každoroční setkání stalo nepřehlédnutelnou odbornou událostí a důležitým místem pro představení a zviditelnění všech, kteří něco dokázali nebo mají co zajímavého nabídnout či sdělit.

Pomáháme formovat a posilovat úspěšný a etický byznys v oblasti  franšízingu a přitahovat k němu investory, manažery, franšízanty, dodavatele a další lidi s podnikatelskými zájmy. Napomáháme vyměňovat užitečné znalosti a informace, udržovat si přehled a získávat a upevňovat užitečné kontakty a zvyšovat tím své osobní uplatnění. 

Představujeme perspektivní a zajímavé značky, koncepty a franšízy, novátorské start-upy, obchodní modely, technologie a systémy, nové nápady a inovace. Pomáháme zviditelnit užitečné poskytovatele podporující úspěch franšízových značek – poradenské a znalostní firmy, odborníky, služby a systémy.

Přicházíme s užitečnými podnikatelskými tématy oblasti franšízingového a síťového podnikání dneška i zítřka. Zaměřujeme se na představení praxe franšízových konceptů a značek, centrál a poboček, systémů a technologií a jejich praktických problémů.

Přinášíme řešení kritických momentů v jednotlivých etapách růstu sítí nebo vztahů franšízor – franšízant.

Upozorňujeme  na významné a perspektivní vývojové trendy a aktivity, pomáháme nezaspat hlavní výzvy dneška i zítřka.

Svým komplexním tematickým záběrem přitahujeme široké a pestré spektrum účastníků našich každoročních setkání. Nejvíce z řad malých i velkých majitelů a manažerů obchodních konceptů a prodejních sítí, podnikatelů a decisionmakerů a investorů.

Návštěvníky konference tvoří poskytovatelé a příjemci franšízových licencí, majitelé a manažeři firem, investoři, dodavatelé, specialisté a poradci nebo zájemci o budoucí podnikání či kariéru, studenti a zástupci mladé generace.

Počet návštěvníků se v minulých letech pohyboval od 110 do 150.

Základní fakta

Den konání

čtvrtek 26. dubna 2018

Čas konání

9:00 - 16:30

Místo konání

Palác OKsystem (Na Pankráci 125, Praha 4)

Zaměření

podnikatelé | majitelé a manažeři malých, středních i velkých firem | investoři | poskytovatelé i držitelé licencí | manažeři s chutí začít samostatně podnikat | začínající podnikatelé i nepodnikatelé | jednotlivci i rodiny | manažeři nákupních center | dodavatelé služeb, systémů, surovin a výrobků | poradce | veřejná správa | studenti a učitelé | novináři

Obsah

Aktuální a užitečné informace o franšízingovém podnikání, aktuální trendy, nové franšízové značky, dodavatelé služeb a systémů, podnikatelské nápady, obchodní příležitosti, úspěšné know-how, inspirativní podněty, užitečné obchodní kontakty.

Formáty

konferenční přednášky | stánky | reklamní bannery v sále | PR články | informace  na webu |  reklamní materiály na místě

Jednací jazyk

český a anglický, bez simultánního tlumočení, s možností objednat předem přítomnost tlumočníka na jednání

Schůzky předem

Zaregistrovaný účastník si může prostřednictvím organizátorů sjednat dopředu schůzku s některým z prezentujících v době a místě konání.

Konferenční materiály

Materiály z konference v elektronické podobě získají účastníci po skončení konference. Materiály (i z minulých ročníků) lze zakoupit.

 • ADMEZ Logo
 • Logo AmRest
 • Logo 4brandsAmRest
 • Logo BB
 • Logo Bidfood
 • Bcc Logo
 • Logo Bernardpivo 300
 • Logo Burger
 • CAPTAIN CANDY Logo
 • CENTERS DATA Logo
 • Costa
 • Cushman
 • Ceska Sitovka
 • Logo CIFRA 300
 • MS Logo
 • Logo DeptIntTrade 300
 • Logo Dobra Cajovna
 • Logo Franchise Club
 • Logo FranKey
 • Logo Fruitisimo
 • HARLEY Logo
 • Logo Home Office
 • Logo Hooters
 • Logo Chleba
 • Logo MI IIR
 • Logo Jansen Display
 • JLV Logo
 • Logo KFC
 • KOFOLA Logo
 • Lagardere
 • Logo Liftago
 • Logo Manpowergroup 300
 • Logo Masters
 • Logo Minit
 • MrBarkers
 • Logo Nespresso
 • Logo Nielsen
 • Logo O2
 • OKSYSTEM Logo
 • Logo La Panna
 • Paul
 • Logo Pizza Company
 • Logo Pizza Hut
 • POPAI Logo
 • Logo Raai
 • Logo REMAX
 • RELAY
 • SOCR New Logo
 • Log Milci Aje
 • Startup Grind
 • Logo Starbucks
 • The Chamber
 • Logo Virtuoso
 • Logo Zasilkovna.cz 300x300px
 • Logo ZCH
 • Logo Zlomek A Vvra